Chính sách bảo hành tại Nội thất ECOHOME:

1. Chế độ và thời gian bảo hành

Đồ gỗ nội thất: bảo hành 24 tháng

2. Các trường hợp không được bảo hành:

  1. Quá thời gian ghi trên Phiếu bảo hành
  2. Phiếu bảo hành bị rách, bị sửa đổi hoặc không xác định được
  3. Sản phẩm bị hỏng do lỗi của người sử dụng

ECOHOME – NỘI THẤT THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

  • Đơn vị quản lí: Bignet Solution
  • Địa chỉ: Số 75 – đường 2/4 phường Vĩnh Hòa – Nha Trang
  • Điện thoại: 0935.946.179
  • Website: https://thietkenoithateco.com